Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

3/2017 - štěně

 Dne 3.6.2017  bylo odchyceno  na ulici  Orlovská v  Dolní Lutyni    štěně  neznámé  rasy.  Pes  byl    umístěn do útulku  Mirpal v Dětmarovicích.

Bližší informace  získáte na tel.  čísle 552 301 296  (Ryšková)  nebo v útulku  v   Dětmarovicích 1168  na  tel. čísle 596 542 239.

Vyvěšeno: 10.07.2017 | Datum sejmutí: 10.07.2018, vložil(a): Ivana Ryšková

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO