Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Kalendář akcí

 

Kouzelné odpoledne
Datum: 19.10.2018
Čas: 16:30
Místo: Kulturní dům v Dolní Lutyni
Pořádá: Osvětová beseda v Dolní Lutyni


Lampionový průvod
Datum: 19.10.2018
Čas: 17.30
Místo: parkoviště u kulturního domu v Dolní Lutyni
Pořádá: Osvětová beseda v Dolní Lutyni


Lípa republiky
Datum: 19.10.2018
Čas: 18.00
Místo: dětské hřiště v centru obce
Pořádá: Osvětová beseda v Dolní Lutyni


Divoké kočky
Datum: 31.10.2018
Čas: 18.00
Místo: sál kulturního domu v Dolní Lutyni
Pořádá: Osvětová beseda v Dolní Lutyni


Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO