Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Kalendář akcí

 

Doubravské slavnosti
Datum: 19.08.2017
Místo: Náměstí v Doubravě
Pořádá: Obec Doubrava


Lelkování v knihovně - Putování s dinosaury
Datum: 10.07.2017 - 21.08.2017
Místo: Kulturní dům Dolní Lutyně
Pořádá: Osvětová beseda v Dolní Lutyni

Pondělky 9.30 - 12.30


Místní výstava králíků, drůbeže a holubů s mezinárodní účastí
Datum: 26.08.2017 27.08.2017
Čas: 8 - 18, 8 - 15
Místo: Areál Jiřinka
Pořádá: ČSCH základní organizace Dolní Lutyně

Ke zhlédnutí budou králíci, holubi, vodní a hrabavá drůbež chovatelů z ČR i Polska.


Státní okresních archív Karviná zve na výstavu Doba Marie Terezie v dokumentech Státního okresního archívu Karviná
Datum: 13.07.2017 31.08.2017
Místo: Archív Karviná


Program spolupráce společenských organizací obcí Gorzyce a Dolní Lutyně 15.5.2017 - 12.01.2018
Datum: 15.05.2017 12.01.2018


Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO