Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

HISTORIE OBCE DOUBRAVA DO ROKU 1920 PŘEDNÁŠKA

HISTORIE OBCE DOUBRAVA DO ROKU 1920 PŘEDNÁŠKA 3
Datum: 31.10.2019
Čas: 16:00
Místo: přízemí Národního domu v Doubravě
Pořádá: Obec Doubrava

HISTORIE OBCE DOUBRAVA DO ROKU 1920 PŘEDNÁŠKA

31. 10. 2019 od 16:00 hodin
malá banketka v přízemí Národního domu v Doubravě přednáší Ing. Jaroslav Franek


•    První informace o Doubravě a první vlastníci obce do roku 1920.
•    Rody v Doubravě v 17. a 18. století, vývoj počtu obyvatel.
•    Stručná historie dobývání uhlí.
•    Těšínské Slezsko - podstata problémů česko-polsko-německého soužití v dané oblasti
•    (období let 1300 - 1900).
•    Česko-polské soužití v Doubravě v letech 1890-1920.
•    Školní vyučování:
-    začátky vyučování žáků v obci, stavba školy v r. 1857,
-    první popolštění české školy,
-    druhé popolštění české školy,
-    česká škola v letech 1905-1920.
•    Výstavba římskokatolického kostela (1894 - 1898) a náboženský život v obci do r. 1920.
•    Spolková činnost v Doubravě od roku 1897 – 1920 (spolky, výstavba Národního domu, Sokol).
•    Boje o začlenění Těšínska obecně a Doubravy zvlášť do Československé republiky (listopad 1918 - srpen 1920).


Pořádá: Obec Doubrava   
Vstup zdarma

Změna programu vyhrazena

Tento článek byl vložen dne: 09.10.2019 (14:11:48), vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO