Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

KONCERT v Římskokatolickém kostele sv. Hedviky v Doubravě

KONCERT v Římskokatolickém kostele sv. Hedviky v Doubravě 3
Datum: 23.10.2019
Místo: v Římskokatolickém kostele sv. Hedviky v Doubravě

KONCERT v Římskokatolickém kostele sv. Hedviky v Doubravě

vystoupí dětské pěvecké sbory

Sborového a instrumentálního studia při ZŠ Karla Dvořáčka v Orlové-Lutyni

DPS Sněženka – sbormistr Mgr. Karla Macurová, korepetitor Mgr. Jaromír Vrlík DPS Sluníčko – sbormistr Mgr. Pavla Bjalončíková, korepetitor Alice Stanescu DPS Kopretina – sbormistr Mgr. Jaromír Vrlík, korepetitor Mgr. Aleš Bína Mládežnický sbor – sbormistr Mgr. Jaromír Vrlík, korepetitor Mgr. Aleš Bína

VSTUP ZDARMA!
(Změna programu vyhrazena.)
 

Tento článek byl vložen dne: 09.10.2019 (15:08:29), vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO