Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Poznávací výlet za historií našeho kraje

Datum: 12.05.2017
Čas: 15.00
Místo: Karviná a okolí
Pořádá: Osvětová beseda v Dolní Lutyni

Ve spolupráci s Mgr. Libuší Kolkovou pořádá Osvětová beseda v Dolní Lutyni odpolední výlet za historií našeho kraje. Pojedeme se podívat do unikátního vroubeného kostelíku v Marklovicích, zastavíme se v zámku v Prstné, zde si budeme moci dát drobné občerstvení, dále pak navštívíme starou část Lázní Dárkov. Lázně letošním roce oslaví 150 let od svého založení. Během výletu se dozvíme zajímavosti o místech, která známe, ale o jejich historii mnohé neznáme. Výlet pořádáme v pátek 12. května 2017. Odjezd od Kulturního domu v 15 hodin. (Je možné dohodnou jiná nástupní místa.) Předpokládaný návrat v 19. hodin. Předprodej vstupenek bude probíhat od 3. dubna do 3. května 2017. Je nutné si vstupenky zakoupit během předprodeje. Vstupné 100,- Kč (vstupné zahrnuje jízdné a služby průvodce) Těšíme se na Vás.

Soubory ke stažení

Poznávací výlet691 kB

Tento článek byl vložen dne: 20.03.2017 (11:44:13), vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO