Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Pozvánka na setkání s občany

Datum: 10.4., 12.4., 24.4. 10.05.2017

Zveme občany na setkání s vedením obce, která se budou konat v jednotlivých částech obce vždy od 16 hodin ve dnech:

10. dubna, pondělí,     holubářská klubovna na Zbytkách
12. dubna, středa,       zasedací místnost obecního úřadu
24. dubna, pondělí,     hasičská zbrojnice Nerad
10. května, středa,       kulturní dům Věřňovice


Program:

1. Kanalizace obce
2. Investiční záměry obce
3. Diskuze

Další informace naleznete zde


Zve starosta Mgr.Pavel Buzek
 

Tento článek byl vložen dne: 15.03.2017 (11:48:54), vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO