Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

PREZENTACE SPOLKOVÉ ČINNOSTI V OBCI DOUBRAVA

PREZENTACE SPOLKOVÉ ČINNOSTI V OBCI DOUBRAVA 3
Datum: 18.10.2019
Místo: v Národním domě v Doubravě
Pořádá: Obec Doubrava

SPOLKOVÁ VÝSTAVA PREZENTACE SPOLKOVÉ ČINNOSTI V OBCI DOUBRAVA 18. 10. 2019 v Národním domě v Doubravě

18. 10. 2019 od 09.00 do 20.00 hodin
(dopoledne vstup zejména pro žáky mateřských a základních škol)

výstava s programem

zahrádkářská výstava

prodej rostlin

cimbálovka
UKÁZKA VÝSTROJE A VÝZBROJE LEGIONÁŘŮ

loutky z bývalého Světa loutek

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

maskování zranění

SPECIÁLNÍ HASIČSKÝ FOTOKOUTEK

prezentace
mateřské a základní školy

PREZENTACE URBANISTICKÉ STUDIE OBCE

hlavolamy

HISTORICKÉ DIVADÉLKO

výklady o historii obce


Pořadatel: Obec Doubrava   
VSTUP ZDARMA (změna programu vyhrazena)

Tento článek byl vložen dne: 09.10.2019 (15:05:07), vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO