Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Výstava keramických prací Jarky Rybové

Výstava keramických prací Jarky Rybové 1 Výstava keramických prací Jarky Rybové 2
Datum: 01.09.2017 - 30.09.2017
Místo: knihovna v Dolní Lutyni
Pořádá: Osvětová beseda v Dolní Lutyni

V naší knihovně můžete v září shlédnout výstavu keramiky. Výstava prezentuje vybraná díla keramičky, výtvarice a občanky Dolní Lutyně Jarky Rybové. Autorka se věnuje keramice od roku 1977. Keramickou tvorbu studovala na Střední umělecko průmyslové škole v Uherském Hradišti. Svá díla poprvé vystavila v Salónu karvinských výtvarníků. Uspořádala řadu autorských i skupinových výstav převážně na Moravě a v polském pohraničí. Jedna z nejvýznamnějších byla účast na Mezinárodních přehlídkách keramické tvorby v Českém Krumlově v létech 1997 – 2002. Ve své práci používá různé vytváření techniky. Pracuje s hmotou jemnou i hrubou, modeluje, lepí z plátů, vytáčí na hrnčířském kruhu, a když je třeba vyrábí i sádrovou formu. Má ráda barvu, lesk a hladkost glazur, které klade do kontrastu s matností hlíněného střepu a strukturou. Její keramika je zastoupena ve sbírkách Slezského zemského muzea. Muzea Těšínska a v soukromých sbírkách. Autorka také realizovala několik venkovních děl a to například plastika Uzdravení z roku 2000, která se nachází v parku Nemocnice Třinec nebo reliéfní sestavu Zrcadlení ve foyer Gymnázia v Orlové. Kromě vlastní tvorby se věnuje také odbornému poradentství v oblasti technologie keramické tvorby. Přijďte si prohlédnout výstavu keramiky výtvarnice, která žije a tvoří v Dolní Lutyni.

Tento článek byl vložen dne: 11.09.2017 (11:01:24), vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO