Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Aktuální informace z obce v souvislosti s koronavirem

Vážení občané, rozhodli jsme se zde sdružit  aktuální informace o koronaviru v naší obci a další obsah k dané problematice.


 

20.4.2020 Informace ke konání svatebních obřadů od 20.4.2020

-  od 20.4.2020 lze provést svatební obřad za účasti maximálně 10 osob, tj. oddávající,  matrikářka, snoubenci, svědci + 4 další hosté
-  osoby účastnící se obřadu jsou  (s výjimkou snoubenců během konání obřadu) povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa). Snoubenci při obřadu zakrytý nos a ústa mít nemusí.
-   účastníci obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců
-   je nutno dodržovat přísná hygienická opatření, tj. dezinfekce rukou před vstupem do obřadní síně, zvážit podání ruky ke gratulaci (jen po vzájemné dohodě)
-  svatební obřady lze konat i na jiném vhodném místě, pokud vyhovují z hygienických hledisek (v obdobném rozsahu, jako jsou výše kladeny na prostory obce)
 

17.4.2020 Provoz obecního úřadu od 20.4.2020

Obecní úřad Dolní Lutyně bude pro občany zpřístupněn v pondělí a ve středu od 08.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.00 hod.

S ohledem na minimalizaci možnosti šíření nákazy prosíme občany, aby upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním     
Seznam kontaktů zde. Prosíme občany, aby před příchodem na úřad využívali systému objednání (telefon, e-mail). Platby místních poplatků za odpady a psy NELZE v době nouzového stavu provádět v hotovosti. Platební údaje pro bezhotovostní úhradu Vám poskytnou příslušné pracovnice – viz tabulka výše. Splatnost poplatků je 31.5. a lhůtu lze prodloužit.
Při vstupu na úřad použijete dezinfekci rukou, která je umístěna v přízemí OÚ.
Z důvodů minimalizace pohybu osob v budově OÚ se žádosti/podání budou přijímat na podatelně přechodně umístěné v přízemí úřadu, kde rovněž dostanete základní informace před případným kontaktem s konkrétním úředníkem
Žádosti/podání, které nevyžadují potvrzení o přijetí, vhoďte do schránky umístěné na zábradlí před vstupem na OÚ
Vzhledem k tomu, že se koronavirus přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, je nezbytné v co největší míře omezit přímý kontakt osob, dodržovat bezpečné odstupy, používat ochranné roušky a provádět pravidelnou desinfekci rukou a předmětů
 

14.4.2020 Informace úřadu práce k nároku na výplatu přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a zvýšení příspěvku na péči

Pro nárok na výplatu přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a zvýšení příspěvku na péči pro období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020 se vychází z příjmů a u příspěvku na bydlení z příjmů a nákladů na bydlení, ze kterých byla určena výše dávky ke dni 31. března 2020.Proto žadatelé o uvedené dávky, kteří pobírali dávku v období 1.1.2020-31.3.2020, nemusí žádat o prodloužení dávky, dávka jim bude automaticky prodloužena do 30.6.2020.
V případě nejasností jsou pracovníci Úřadu práce ČR připraveni poskytovat telefonické informace.
Obecné informace: Call centrum 800 779 990,
internetové stránky ÚP ČR www.uradprace.cz

8.4.2020 Sběrný dvůr obce je opět otevřen v běžné otevírací době.

31.3.2020 Nakládání s odpady v době nouzového stavu
Během nouzového stavu kvůli šíření viru COVID-19 je potřeba upravit i rutiny nakládání s domácím odpadem. Domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním by neměly třídit odpad, ten navíc musí i do směsného kontejneru řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy kontaktem s odpadky. Speciální postup vyžaduje i likvidace ochranných pomůcek, a to od všech občanů, varuje Státní zdravotní ústav (SZÚ). Odvoz materiálu na sběrné dvory je nutné odložit na později. Co s odpadem v době koronavirové pandemie radí  leták MŽP (PDF, 506 kB).

27.3.2020 Očkování psů proti vzteklině - zrušeno
Obec Dolní Lutyně ve spolupráci s veterinárním lékařem Doc.MVDr. Ivo Šimoníkem, CSc. z veterinární ordinace Ostrava – Michálkovice na základě vyhlášeného nouzového stavu ruší  hromadné očkování psů starších 3 měsíců, které se mělo konat 14. května 2020. O náhradním termínu budete včas informováni. Upozorňujeme občany, že při hromadném očkování již nebudou vybírány poplatky za psy.

27.3.2020 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj – sběrné boxy
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje na sběrné boxy umístěné v budovách, které jsou v provozu pro osobní „odevzdání“ daňových přiznání v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. Blíží informace - PDF ke stažení zde.
 

 
25.3.2020 Hasičský záchranný sbor ČR - nová speciální rubrika pro koronavirus
Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“.
 
24.3.2020 Linka psychologické podpory armády ČR
Armáda zřídila linku psychologické pomoci.
http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/armada-spustila-linku-pomoci--telefonovat-muze-i-verejnost--220284/

23.3.2020 Provoz lékárny v Dolní Lutyni
Až do odvolání je provoz lékárny upraven takto:
Po-pá: 8:00-15:00

19.3.2020 Změna jízdních řádů MHD Orlová

S účinností od 20.03.2020 do 31.03.2020 budou linky Městské hromadné dopravy Orlová provozovány v pracovních dnech v rozsahu jízdních řádů jako v neděli a svátky.
Více informací na stránkách:
https://www.3csad.cz/aktuality/covid-19-zmena-jizdnich-radu-mhd-orlova-128

18.3.2020 Mimořádná opatření ve fungování obecního úřadu
V návaznosti na zákaz volného pohybu osob v rámci celostátní karantény  s účinností od 19.  března  2020  dochází  k  omezení  provozu  obecního  úřadu. Obecní  úřad  je pro veřejnost až do odvolání uzavřen!
Pro  vyřízení  neodkladných  záležitostí  přednostně  kontaktujte  zaměstnance  obecního úřadu  elektronicky,  e-mailové  adresy  na  zaměstnance  jsou  uvedeny  na  internetových stránkách obce nebo v obecním kalendáři. V naléhavých případech je možné domluvit si schůzku.  Pro  tyto  účely  využívejte  telefonní číslo  596 544  409,  730 521  442  a  to  od pondělí do pátku v čase 8.00-12.00 hodin a 13.00-15.00 hodin.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu jsou až do odvolání uzavřeny

Všechny základní a mateřské školy
Osvětová beseda a knihovna
Sběrný dvůr

Obec nabízí pomoc seniorům, nemocným lidem a lidem v karanténě

- Pro  seniory  nad  65  let,  nemocné či  lidi  v  karanténě,  kterým  nemohou  pomoci  rodinní příslušníci  nebo  sousedé,  nabízí  obec  Dolní  Lutyně  pomoc  při  zajišťování  nákupůzákladních   potravin   (s   výjimkou   alkoholických   nápojů),   dodávky   léků   (například prostřednictvím  elektronických  receptů) či  poradenství  v  jejich  složité  situaci.  Pro  tyto účely používejte linky 602 111 062 nebo 730 521 442. Na tyto linky můžete volat každý pracovní den v čase 8,00-12.00 hodin.
- Zároveň  žádáme  o  solidaritu  všechny  rodinné  příslušníky  a  rodinné  příbuzné,  kteří  mají ve  své  rodině  nebo  okolí  seniora,  aby  s  ohledem  na  šíření  a  možné  riziko  nákazy koronavirem  byli  svým  seniorům  nápomocni  při  zajišťování  jejich  základních  osobních potřeb, ať již v oblasti zásobování potravinami nebo v oblasti zajištění nezbytných potřeb a služeb. Za tento přístup vám děkujeme.

Platba poplatků za popelnice

Hromadné  výběry  poplatků  za  sběr  a  svoz  komunálního  odpadu  byly  zrušeny.  Podle vyhlášky  lze  poplatek  uhradit  až  do  31.5.2020,  nyní  rozhodně  nikomu  nehrozí  sankce, v případě  déle  trvající  nouzové  situace  je  obec  připravena  termín  posunout.  Platbu  lze nyní  realizovat  pouze  bankovním  převodem  (o  zaslání  variabilního  symbolu  lze  požádat p.Gorgolovou e-mailem na adresu gorgolova@dolnilutyne.org) 

 

18.3.2020 MUDr. Sikora Vladislav U Školy 432 73553 Dolní Lutyně
NOUZOVÝ  STAV  (od 18.3.2020  do odvolání)
Veškerá vyšetření po telefonické domluvě!!!   tel: 596 542 209
ORDINAČNÍ HODINY: 
Pondělí - pátek:    

Odběry    07.00 – 07.30 hod.
Vyšetření  07.00 – 10.00 hod.
Infekční stavy 10.00 – 11.00 hod.

- pacienti vyčkejte před střediskem, budete vpouštěni jednotlivě!
- ruší se  veškeré prohlídky: prevence, řidičské průkazy, posudky pro OSSZ, výpisy atd.
- ošetřujeme jen akutní  stavy!

16.3.2020 Provoz finančního úřadu
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje veřejnosti okamžitá omezení provozu  na  všech  pracovištích. Více informací zde.

11.3.2020 Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva k 10.3.2020
Zákaz konání akcí s účastí nad 100 osob - PDF ke stažení zde
Uzavření škol - PDF ke stažení zde

10.3.2020 Karanténa a jak se v ní chovat

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje aktuality k současné epidemiologické situaci


Vloženo: 20.04.2020, přečteno: 2096x, vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO