Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Dotazník Místní akční skupiny Bohumínsko

Vážení spoluobčané,  věnujte prosím pár chvil k vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník by měl určit priority, rozvojové potřeby a potenciál v území MAS Bohumínsko. Výstupem bude zhodnocení, co je do budoucna pro území potřebné. Vaše odpovědi budou sloužit k aktualizaci strategického dokumentu Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. pro období 2021 – 2027, na jehož základě budou finanční prostředky z EU určené pro rozvoj našeho společného území rozděleny. Váš názor je pro nás velmi důležitý.
 

Dotazníkové šetření je prováděno zcela anonymně. Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 30.9.2020.

Vloženo: 21.09.2020, přečteno: 388x, vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO