Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Informace pro občany Dolní Lutyně části Věřňovice k postupu při napojování na novou kanalizaci od 1.9.2016

Vážení občané,


ve Věřňovicích je zprovozněna nová splašková kanalizace a čistírna odpadních vod. V rámci stavby „Odkanalizování obce Dolní Lutyně – část Věřňovice“, je ke většině nemovitostí vyvedena kanalizační přípojka (veřejná část přípojky – odbočení z hlavního kanalizačního řadu ukončené plastovou revizní šachticí na hranici pozemku), abyste mohli provést následné napojení Vaší nemovitosti na hlavní kanalizační řad – neveřejná část kanalizační přípojky. Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je nutné mít pro přípojku vyřízen územní souhlas (nebo územní rozhodnutí). Obec Dolní Lutyně zajistila pro přípojky k jednotlivým rodinným domům projektovou dokumentaci a může za Vás vyřídit potřebné povolení neveřejné části Vaší kanalizační přípojky. Pro úspěšnou legalizaci a realizaci přípojky je zapotřebí Vaše spolupráce, resp. postupné splnění následujících bodů:


1. Zajištění povolení (územního souhlasu) přípojky – tuto nezbytnou formalitu může obecní úřad vyřídit za Vás, na základě Vaší plné moci. V některých případech je nutný souhlas i majitele sousedního pozemku nebo přepracování dokumentace, a proto Vás žádáme, abyste se v rámci svých časových možností dostavili na obecní úřad, kde Vám bude předána dokumentace ke kontrole a zároveň získáte informaci, které podklady budete k vyřízení přípojky potřebovat. Podklady Vám můžeme zaslat i elektronicky.
S vydáním územního souhlasu je ze zákona (nikoli z rozhodnutí obce) spojen správní poplatek 500 Kč. Ten lze uhradit i bezhotovostně na účet obce: č.ú.: 2920791/0100 VS: 1361. Do zprávy pro příjemce můžete uvést - uzemní souhlas kanalizační přípojka č.p. XX  Věřňovice. Zaplacením poplatku nedochází automaticky k povolení přípojky! Nejdříve je nutné odsouhlasit projektovou dokumentaci a případně udělit obci plnou moc, následně až uhradit poplatek za správní řízení.

Kontaktní osobou ve věci povolení přípojek je Ing. Marián Franko, franko@dolnilutyne.org, tel.:552 301 293, kancelář č.2. Po 8:00-12:00, 13:00-17:00, st 8:00-12:00, 13:00-17:00. Zástup   kancelář. č. 8.(paní Oškerová).2. Realizace přípojky a podpis smlouvy – od 1. září 2016 je na základě uzavřené smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu z 28. července 2016 provozovatelem kanalizace v naší obci společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK). SmVaK je provozovatel kanalizace a čistírny odpadních vod, kterou i nadále vlastní obec.  Náklady spojené s údržbou a provozem kanalizace a čistírny pokrývá SmVaK výběrem stočného.


Vlastníci nemovitostí, kteří jsou již napojeni (před datem 1.9.2016), mají projektovou dokumentaci, územní souhlas (v některých případech bylo vydáno územní rozhodnutí),  souhlas s napojením na kanalizaci, žádost o zřízení kanalizační přípojky (bylo podepisováno v kanceláři ve Věrance – souhlas s napojením i žádost o přípojku jsou již předány společnosti SmVaK) a mají realizovanou přípojku se mohou dostavit na zákaznické centrum do Karviné, Orlové, případně do Ostravy uzavřít "Smlouvu na dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací“.

Na zákaznické centrum si s sebou vezměte:
-    Kopii územního souhlasu (případně územního rozhodnutí)
-    Kopii projektové dokumentace
-    Opsaný stav vodoměru ke dni 1.9.2016. V případě, že nelze určit stav vodoměru k tomuto dni, bude Vám dopočítán.

Návštěvu zákaznického centra neodkládejte, stočné Vám bude i při pozdějším podpisu smlouvy účtováno  od 1.9.2016.

Vlastníci nemovitostí, kteří mají vyřízen uzemní souhlas (nebo územní rozhodnutí) a plánují realizovat přípojku (nebo ji realizovali po 1.9.2016) se budou přímo obracet na středisko kanalizačních sítí SmVaK Karviná – p. Michael Michailidis – vedoucí střediska (596 317 962, 604 226 577,e-mail: michael.michailidis@smvak.cz), p. René Kohut (596 317 962, 603 263 787; e-mail: rene.kohut@smvak.cz). Po vzájemné telefonické domluvě termínu se pracovník stř. kanalizace Karviná dostaví přímo na místo samé, kde provede kontrolu kanalizační přípojky před zásypem, sepíše s Vámi žádost o zřízení kanalizační přípojky a protokol o připojení, odepíše stav vodoměru. Žádáme vlastníky nemovitostí, aby volali pracovníky stř. kanalizace pouze v pracovní době po-pá od 7:00-15:00. V době mimo pracovní dobu prosíme zanechat požadavek na dispečink SmVaK kanalizace Havířov (596 831 062, 605 734 893, e-mail: dispecink@SMVAK.cz).

Na zákaznické centrum si s sebou vezměte:
-    Kopii územního souhlasu (případně územního rozhodnutí)
-    Kopii projektové dokumentace

Návštěvu zákaznického centra od připojení ke kanalizaci neodkládejte, stočné Vám bude i při pozdějším podpisu smlouvy účtováno  od data, kdy jste byli připojeni na kanalizaci.

Ve Věřňovicích je splašková kanalizace, do které budou napojeny pouze odpadní vody z WC, koupelny a kuchyně. Je nepřípustné vypouštět dešťové vody a odpadní vody přes septik (žumpu). Septik (žumpa) bude jednoznačně vyřazen mimo provoz. Zákon č.274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 18 odst. 3 – V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky, žumpy a čistírny odpadních vod.

Další informace jsou uvedeny na www.smvak.cz


Kontaktní adresy SmVaK
Oblast Karviná
 

Zákaznické centrum Karviná
Adresa: Fryštátská 238/47, 733 01, Karviná - Fryštát 
Hodiny pro veřejnost
pondělí, středa    8 - 12 hodin    13 - 17 hodin
úterý, čtvrtek, pátek    8 - 12 hodin    13 - 15 hodin
 

Obchodní místo v Havířově
Adresa: Moskevská 26, 736 01, Havířov 
Hodiny pro veřejnost
pondělí    8 - 12 hodin    13-16 hodin
úterý    8 - 12 hodin    13-16 hodin
 

Obchodní místo v Orlové
Adresa: Na Olmovci 685, 735 14, Orlová 
Hodiny pro veřejnost
středa    8 - 12 hodin    13-16 hodin
 

Zákaznické centrum Ostrava
Adresa: 28. října 1235/169,  709 00, Ostrava 
Hodiny pro veřejnost
pondělí, středa    8 - 12 hodin    13 - 17 hodin
úterý, čtvrtek, pátek    8 - 12 hodin    13 - 15 hodin
 

 

 

 
 

Soubory ke stažení

Vzor plné moci27 kB

Vloženo: 08.09.2016, přečteno: 3218x, vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO