Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Informace pro občany Dolní Lutyně k zavedení stočného

Vážení občané Dolní Lutyně,

od 1. září 2016 je na základě uzavřené smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu z 28. července 2016 provozovatelem kanalizace v naší obci společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.(SmVaK). SmVaK bude pro Vás zajišťovat plynulé odvádění odpadních vod a jejich následné čištění v čistírnách odpadních vod. Dle § 8 zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je povinností dodavatele i odběratele tento vztah stvrdit písemnou smlouvou s jasně vymezenými náležitostmi (§ 8, odst. 16 a 17).

Informace níže se týkají obyvatel Dolní Lutyně napojených na  kanalizaci a čistírnu odpadních vod v Dolní Lutyni, nikoliv obyvatel části Věřňovice, kteří se postupně napojují na nově vybudovanou kanalizaci a novou čistírnu odpadních vod.


Dostavte se proto, prosím, v nejbližší možné době (do 20. září 2016) na některé zákaznické místo (viz seznam zákaznických míst) k uzavření smlouvy o dodávce vody a odkanalizování odpadních vod. V případě, že Vám tento způsob nevyhovuje, dodejte SmVaKu vstupní informace vyplněním vzorové smlouvy, kterou najdete na internetových stránkách www.smvak.cz, a následně ji doručte:


- e-mailem (naskenovaný výtisk) na adresu  smvak@smvak.cz,
- poštou na adresu SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory,
- odevzdejte na podatelně Obecního úřadu Dolní Lutyně,
- nebo osobně odevzdejte na kterémkoliv zákaznickém centru.


V případě, že nemáte možnost si vytisknout formulář smlouvy zde z našich internetových stránek, vyzvedněte si  vzorovou smlouvu včetně návodu k vyplnění na podatelně obecního úřadu a po jejím vyplnění  odevzdejte zpět na podatelnu obecního úřadu nebo zvolte výše uvedené možnosti.

Na základě Vámi poskytnutých informací vyhotoví SmVaK návrh smlouvy, který v následujících dnech obdržíte poštou.

V závěru smlouvy, prosím, uveďte Vámi odečtený stav vodoměru k 1. září 2016, od něhož Vám bude účtováno stočné. Pokud tak neučiníte, bude Vám výchozí stav pro stočné vypočten při následujícím odečtu technickým propočtem.
 

Zástupce právnických osob v této záležitosti žádáme, aby se dostavili k uzavření smlouvy osobně na kterékoliv ze  zákaznických center SmVaku.

Smlouva o dodávce vody a odvedení odpadních vod

Návod k vyplnění Smlouvy o dodávce vody a odvedení odpadních vod

 

Vloženo: 01.09.2016, přečteno: 1739x, vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO