Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Kam správně na úřad

V souvislosti s přechodem Dolní Lutyně pod Bohumín, jako obec s rozšířenou působností, dovolujeme si občanům Dolní Lutyně připomenout, kam jít při vyřizování některých záležitostí. Obecně platí, že agendy, které naši občané vyřizovali na několika místech v Orlové, dnes vyřídí na jednom,  na Městském úřadě v Bohumíně, vstup hlavním vchodem z náměstí. Ke změně dochází pouze u občanských průkazů, které se už nevyřizují na našem obecním úřadě, ale lidé musí do Bohumína.  K žádosti o  občanský průkaz občané nedokládají fotografii.

 

Svatby, úmrtí, přihlášení k trvalému pobytu - Obecní úřad Dolní Lutyně, matrika

Povolování, změna  staveb, apod. - Obecní úřad Dolní Lutyně, stavební úřad

Kácení stromů - Obecní úřad Dolní Lutyně, živ.prostředí

Řidičské průkazy, přepisy vozidel, apod. - MěÚ Bohumín, odbor dopravy

Občanské průkazy, pasy - MěÚ Bohumín, odbor právní a živnostenský

Živnostenská oprávnění - MěÚ Bohumín, odbor právní a živnostenský

Vodoprávní řízení - MěÚ Bohumín, odbor živ.prostředí a služeb

Sociální dávky - Úřad práce Bohumín, Čáslavská 731 , (býv. lékárna u parku)

Daňové přiznání , daň z nemovitosti, apod.- Finanční úřad v Bohumíně

Vloženo: 12.06.2012, přečteno: 8039x, vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO