Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Kanalizace Dolní Lutyně - přípojky - opakovaná výzva

Vážení občané,

během prosince bude rozeslána opakovaná výzva s žádostí o určení místa napojení na plánovanou kanalizaci těm z Vás, kteří v první výzvě nereagovali.

Přílohou dopisu bude opět letecký snímek nemovitosti s katastrální mapou, do kterého ručně zakreslete předpokládanou trasu kanalizační přípojky, která spojí všechny současné vývody splaškových vod z Vašeho domu s přípojnou kontrolní šachticí a zapište rovněž přibližnou hloubku vyústění splaškových vod z domu.

Pokud nebudete reagovat na naši opakovanou výzvu, budeme oprávněně předpokládat, že si povolení na stavbu přípojky a její realizaci budete hradit na své náklady.

Pro bližší informace je Vám k dispozici Ing. Kajetán Raut v kanceláři v přízemí budovy obecního úřadu každé úterý 08.00-12.00, 13.00-15.00 hod. a středu od 08.00-12.00, 13.00-17.00 hod., tel. 730 521 442.

Další informace ke stavbě kanalizace jsou zveřejňovány na internetových stránkách obce v sekci Kanalizace Dolní Lutyně.

Děkujeme za součinnost.
 

Vloženo: 24.11.2017, přečteno: 609x, vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO