Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Kanalizace Dolní Lutyně - přípojky

Vážení občané,
v následujících týdnech budeme průběžně do schránek zasílat informativní dopis těm z Vás, u kterých předpokládáme, že by bylo možné se do plánované kanalizace připojit. Budeme od Vás potřebovat informaci, kde je pro vás nejvhodnější umístit přípojnou kontrolní šachtici. Umístění přípojné šachtice je z pohledu budoucího napojení velmi důležité. Její stavbu bude financovat obec. Dodatečné napojení nemovitosti bez přípojné šachtice na stoku kanalizace se provádí už jen na žádost a náklady vlastníka domu. Pokud je stoka kanalizace umístěna v hlavní komunikaci, je dodatečné zhotovení přípojné šachtice nákladné. Věnujte proto zaslanému dopisu náležitou pozornost.
V přiložené situaci, na které bude letecký snímek Vaší nemovitosti s katastrální mapou, zakreslete předpokládanou trasu přípojky. Zohledněte přitom vaše stávající přípojky vody, plynu a elektřiny tak, aby byla dodržena vzdálenost alespoň 0,5 m u vody a elektřiny a 1 m u plynu. Pokud budete mít přípojku umístěnou ve vzdálenosti menší než 2 m od hranic se sousedním pozemkem, počítejte v budoucnu s nutností získání souhlasu majitele vedlejší parcely a také všech kdo mají k pozemku věcné nebo jiné právo.  V takovém případě pak souhlas se stavbou vaší přípojky musí dát např. i banka, pokud je pozemek zastaven kvůli hypotékám, nebo majitel věcného břemene. Povolení přípojky se tím pak značně komplikuje.
Při návrhu přípojky nezapomeňte propojit všechny vyústění splaškových vod z vašeho domu. Hlavní je vždy vyústění, které máte nyní do septiku, ale můžete mít také další vyústění z domu, které je nyní napojeno do kanalizace, která vede do volné výustě do blízkého potoku nebo lesa. Pro připojení ke kanalizaci můžete využít trasu skrze stávající septik a to tak, že v budoucnu při připojování probouráte septikem kanalizační rouru a napojíte ji na stávající vyústění, které je v septiku. Současně s připojením septik vyčerpáte a již pro splaškovou vodu využívat nebudete. Napojení přes přepad septiku tak, že septik bude stále funkční, není možné. Rovněž nelze do kanalizace napojit dešťové vody. V některých případech může umístění septiku za domem znemožňovat kvůli spádovým poměrům napojení na přípojnou šachtici před domem a je nutné v domě kanalizaci rekonstruovat a udělat nové vyústění. I tuto možnost berte v úvahu při plánovaní budoucí přípojky na kanalizaci.
Vámi zakreslená přípojka projde následně kontrolou u projekční kanceláře. Pokud bude nutné její trasu výrazněji změnit, zkontaktujeme se s vámi a návrhy projednáme.
Proto Vás v přiloženém formuláři žádáme o sdělení kontaktních údajů, především telefonního čísla nebo e-mailu a rovněž adresu pro případ, že se vaše korespondenční adresa liší od trvalého pobytu, který máte uveden v občanském průkazu. 
Vyplněné informace pak do 14 dnů od obdržení dopisu doručte obecnímu úřadu nebo elektronicky (postačí kvalitní foto snímek pořízený např. mobilním telefonem) na adresu: raut@dolnilutyne.org. Podklady Vám rovněž na vyžádání můžeme zaslat elektronicky. Žádost o zaslání pošlete na adresu raut@dolnilutyne.org. Do předmětu zprávy uveďte čp. nemovitosti, které se přípojka týká.
 

Pro bližší informace k projektu odkanalizování obce Dolní Lutyně je Vám k dispozici Ing. Kajetán Raut v kanceláři v přízemí budovy obecního úřadu každé úterý 08.00-12.00, 13.00-15.00 hod. a středu od 08.00-12.00, 13.00-17.00 hod., tel. 730 521 442.
 

Informace k výstavbě kanalizace jsou průběžně zveřejňovány a archivovány v sekci kanalizace.

Soubory ke stažení

Vzor informativního dopisu a přílohy714 kB

Vloženo: 23.06.2017, přečteno: 647x, vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO