Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Kotlíkové dotace - poslední možnost

Víte, že od 1. září 2022 začne platit zákaz topení v kotlích 1. a 2. emisní třídy (staré kotle na tuhá paliva), a porušení tohoto zákazu je přestupkem, za který lze udělit pokutu až do výše 50 tisíc Kč? Máte poslední možnost vyměnit starý kotel za nový.
V dubnu 2019 bude vyhlášena 3. výzva kotlíkových dotací právě na výměnu těchto nevyhovujících kotlů a v květnu 2019 bude Moravskoslezský kraj přijímat žádosti o dotace.
Žadatelé o dotaci musí být nepodnikající fyzické osoby, vlastnící rodinný dům na území Moravskoslezského kraje. Podání žádosti probíhá elektronicky s následným doložením listinné podoby a příloh. Vyměnit si můžete starý kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za kotel na biomasu s automatickým nebo s ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Ve III. vlně už není možno pořídit si kotel na uhlí.
Výše dotace se pohybuje od 95 tis. do 120 tis. Kč. Podle zvoleného typu zdroje, dalších 7,5 tis. přispívá kraj, 7,5 tis. obec a 7,5 tis. je bonus za znečištěné ovzduší. Získat tak můžete až 142,5 tis. Kč.
Na předfinancování nového kotle, může na základě zájmu občanů obec Dolní Lutyně poskytovat bezúročnou půjčku až do výše 200 000,-Kč v případě tepelného čerpadla a kotle na biomasu a do výše 150 000,- Kč v případě plynového kondenzačního kotle, pokud dotaci schválí Státní fond životního prostředí
•    První a pro mnohé jedinou splátkou bude vratka dotace poskytnutá krajem
•    Pokud to nebude stačit, zbylou část bude možnost splácet max. 3 – 5 let v závislosti na výši půjčky. Půjčka bude bezúročná po celou dobu splácení (RPSN  0 %) a bude ji možno kdykoli a bez sankce předčasně splatit
•    max. měsíční splátka bude činit 2 000,- Kč
Nezbytnou podmínkou pro poskytnutí bezúročné půjčky na pořízení nového kotle, která může být poskytována zálohově dopředu, je vyplnění dotazníku a schválení žádosti o dotaci krajem. Prosíme případné zájemce o vyplnění ankety, kterou najdete na zadní straně listu a její doručení na podatelnu obecního úřadu nebo na email: kotlikove.dotace@dolnilutyne.org  nejpozději do 15.dubna 2019.
Bližší informace Vám poskytne pracovnice obecního úřadu p.Gorgolová tel.: 552  301 294 .
Všechny informace ke kotlíkovým dotacím naleznete na adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz/
 

Soubory ke stažení

Anketa25 kB
Návod na podání žádosti o návratnou finanční výpomoc193 kB
Program podpory NFV78 kB
Vzor smlouvy NFV64 kB
Vyúčtování NFV50 kB

Vloženo: 19.03.2019, přečteno: 1943x, vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO