Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Nadace ČEZ podpora projektů v obci

Obec Dolní Lutyně podala v lednu 2017 v rámci dotačního titulu Podpora regionů žádost o dotaci na akci "Učebna v přírodě Věřňovice". V rámci projektu byl během letních prázdnin postaven venkovní altán, který bude sloužit žákům a učitelům ZŠ a MŠ Věřňovice. Nadace ČEZ tento projekt podpořila částkou 30 000 Kč. Děkujeme.

 

Vloženo: 04.10.2017, přečteno: 2825x, vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO