Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Odkanalizování obce Dolní Lutyně


Vážení občané,

na začátku roku 2018 obec zahájila jednání s občany ohledně připravovaného projektu odkanalizovaní obce. Všem dotčeným účastníkům řízení byly postupně rozesílány situace projektu s umístěním kanalizační stoky, trvalým záborem a dočasným záborem s žádostí o udělení souhlasu pro stavební řízení.  Dle vašich požadavků musel být projekt následně úpraven. Některé kanalizační stoky byly zrušeny, u některých byla hledána alternativa pro změnu vedení. Rozsah změn vyvolal potřebu stanovení nového plánu pro řešení odkanalizování území obce.


Obec se rozhodla rozdělit projekt na etapy tak, aby bylo možno samostatně povolit a realizovat dílčí celky.
Projekt byl rozdělen na 4 etapy takto:


Etapa I.a) - kanalizace v centru obce vč. nové čistírny odpadních vod. Dotčené ulice jsou: U Koupaliště, U Jiřinky, Pod Kostelem, Koperníkova, U Kina, K Výšině, Na Farském, Komenského, Třanovského.


Etapa I.b) Od místní části Zbytky k centru obce. Dotčené ulice jsou: Rychvaldská, K Vodojemu, Polní,


Etapa II.a) Místní část Nerad, kde bude umístěna na konci ulice U Závor větší přečerpávací stanice. Dotčené ulice jsou: U Závor, Pod Borkem, Zahradní, Neradská, K Lesu, Stará cesta, Bezručova, Červená cesta, U Školy, U Stanoviště, Ke Statku, Na Vrchách.


Etapa II.b) Zbylé stoky v místní části Nerad napojované na etapu II.a. Dotčené ulice jsou: Panelová, K Vodárně, Do Polí, K Pískovně, K Vrchům, Na Vrchách U Kříže, Úzká, U Školy

Výčet ulic neznamená odkanalizování v celé jejich délce. Situaci odkanalizovaní dle etap naleznete v příloze. Podrobnější informace ke konkrétní situaci k Vašemu domu Vám sdělíme telefonicky, e-mailem nebo osobně. Během následujících měsíců budeme vlastníky dotčených nemovitostí kontaktovat písemně, případně osobně.

Kontakty na pracovníky:
Ing. Kajetán Raut
E-mail: raut@dolnilutyne.org
Telefon: 730 521 442
út: 08.00-12.00, 13.00-15.00 hod.
st. 08.00-12.00, 13.00-17.00 hod

Ing. Marián Franko
E-mail: franko@dolnilutyne.org
Telefon: 552 301 293
po, st: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě.

 

Soubory ke stažení

Celková situace1888 kB

Vloženo: 14.12.2018, přečteno: 373x, vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO