Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Opatření k programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO 2020+)

Opatření k programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO 2020+)

Na základě povinnosti, jenž je uvedená v § 9 odst. 4 zákona č. 201/2012 S., o ochraně ovzduší, v platném znění, představuje Obec Dolní Lutyně časový plán pro dosažení zlepšení kvality ovzduší v lokalitě Obce Dolní Lutyně a její části Věřňovice.
Cílem je snižovat počet nevyhovujících stacionárních zdrojů pro vytápění v rodinných domech (lokální topeniště). Toto je jediná možná cesta ke zlepšení v této dané lokalitě. Jiné zdroje znečišťovatelů (podniky a firmy), jenž byly a jsou zdrojem zvýšených škodlivin v ovzduší, se v obci nenachází. Většina znečištění je bohužel dána polohou obce, kde vlivem klimatických/rozptylových podmínek dochází k přenosu a zanesení špatných emisních hodnot z okolních měst a obcí (zatížené průmyslem a hutními a teplárenskými podniky), včetně lokálních stacionárních zdrojů v příhraničním Polsku, kde je situace doposud velmi málo řešená.
Obec svým občanům přispívá z prostředků obce částkou 7500 Kč v rámci realizace projektu vyhlášené Moravskoslezským krajem „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 1.-3. výzva“ a rovněž se zapojila do programu v rámci 3. výzvy pro poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn nevyhovujících stacionárních zdrojů, a to ve výši 150 000 Kč na kondenzační plynové kotle a 200 000 Kč na biomasu a tepelná čerpadla. Celá realizace výměn nevyhovujících zdrojů v rámci této 3. výzvy bude ukončena termínem 31.12.2021. V případě vyhlášení 4. výzvy Moravskoslezským krajem, zvažuje obec Dolní Lutyně opětovnou pomoc při realizaci výměny nevyhovujících stacionárních zdrojů v poskytování finančních příspěvků z prostředků obce a při poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn těchto nevyhovujících stacionárních zdrojů.
 

Vloženo: 05.03.2021, přečteno: 437x, vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO