Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Poplatky obci v roce 2021

Poplatky v roce 2021
Poplatky bude možné hradit od 18.1.2021
, vždy v pondělí a ve středu a jejich výše zůstává stejná jako v minulých letech tj. 600,- Kč na osobu za rok (komunální odpad) a 120,- Kč (poplatek za psa) a jeho úhradu lze provést v hotovosti nebo kartou na Obecním úřadě, nebo převodem z účtu nejpozději do 31.5.2021.
Při platbě převodem z účtu je třeba uvést správný variabilní symbol, jinak nebude platba přiřazena! Variabilní symbol Vám sdělí telefonicky nebo emailem příslušná pracovnice Obecního úřadu.
Znovu připomínáme, že u plateb SIPO dojde v příštím roce ke změně, platba za odpad bude možná jen v jednorázové splátce (informovali jsme v minulém zpravodaji).
Složenky se již nerozesílají!

Hromadné výběry v roce 2021 nebudou probíhat.

Upozornění: Podnikatelské subjekty, které chtějí hradit likvidaci odpadu v hotovosti, jej mohou uhradit až po obdržení faktury!!
 

Vloženo: 04.12.2020, přečteno: 849x, vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO