Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Seznam plánovaných odstávek elektřiny v období od 07.10.2020

 


07.10.2020 (07:15 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060728013
Dolní Lutyně - Dolní Lutyně, okres Karviná
Dolní Lutyně
E107
K Bezdínku
1358
Květinová
478, 479, 488, 489, 496, 571, 847, 861, parc. č. 578
Na Vrchách
103, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 144, 469, 807, 899, 914, 959, 1010, 1056, 1252, 1290, 1381, 1386, parc. č. 508/6

07.10.2020 (07:30 - 15:15) - plánovaná odstávka č. 110060733419
Dolní Lutyně - Dolní Lutyně, okres Karviná
Bohumínská
402, 494
Červená cesta
280, 296
Mezi Cestami
424, 1323, parc. č. 3594/20
Písečná
382, 384, 640, E123
U Nové cesty
285, 327, 341, 349, 401, 407, 600, 790, 797, 882, 1306, 1387, parc. č. 3416/2

12.10.2020 (07:15 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060728025
Dolní Lutyně - Dolní Lutyně, okres Karviná
K Bezdínku
199, 392, 444, 490, 613, 636, 685, 710
Květinová
629, 756, 847

12.10.2020 (07:30 - 15:15) - plánovaná odstávka č. 110060733420
Dolní Lutyně - Dolní Lutyně, okres Karviná
Bohumínská
402, 494
Červená cesta
280, 296
Mezi Cestami
424, 1323, parc. č. 3594/20
Písečná
382, 384, 640, E123
U Nové cesty
285, 327, 341, 349, 401, 407, 600, 790, 797, 882, 1306, 1387, parc. č. 3416/2

13.10.2020 (07:15 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060704184
Dolní Lutyně - Dolní Lutyně, okres Karviná
Amelinova
45, 47, 48, 179, 189, 558, 578, 579, 683, 732, 749, 803, 1265, 1266, 1297, 1371, 1450, parc. č. 295, parc. č. 1269/2
Bezručova
65, 236, 432, 461, 573
Bohumínská
1247
Červená cesta
148, 201, 426, 492, 501, 546, 684, 708, 716, 866, 875, 883, 1157, parc. č. 1202/1, parc. č. 1202/4, parc. č. 1202/8,, E 104
Do polí
1230
Do Polí
197, 639, 687, 695, 696, 745, 759, 874, 895, 942, 996, 1311, 1316, 1317, 1318, parc. č. 1123/5
Dolní Lutyně
parc. č. 1252/6, parc. č. 1252/42, parc. č. 1252/52, parc. č. 1252/55, parc. č. 1543/25
K Penzionu
58, 60, 62, 63, 105, 106, 107, 110, 120, 270, 316, 467, 540, 691, 907, 1121, 1124, 1125, 1145, 1146, 1147, 1357, parc. č. 406/1, parc. č. 406/5, parc. č. 408/2, parc. č. 411/1, parc. č. 421/2
K Výšině
12, 13, 211
Karvinská
7, 8, 238, 824, 974, 1237
Ke statku
1223
Ke Statku
3, 279, 781, 967, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1200, 1288, 1301, parc. č. 1617/2
Komenského
14
Koperníkova
40, 44, 45, 50, 74, 143, 153, 154, 157, 185, 193, 255, 305, 337, 365, 433, 435, 471, 493, 553, 611, 618, 630, 652, 666, 800, 812, 821, 833, 908, 1036, 1049, 1071, 1077, 1267
Na Farském
72, 102, 325, 782, 823, 938, 939, 940, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 969, 970, 971, 972, 973, 1003, 1015, 1016, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1074, 1075, 1107, 1108, 1109, 1110, 1408, parc. č. 1543/23, parc. č. 1543/26
Na Vrchách
502
Okaly
54, 114, 122, 125, 828, 1012, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1156, 1372
Pod Kostelem
90, 1112
Polní
parc. č. 301
Slunečný vrch
1452, 1454, 1457, 1461, 1462, 1466, 1467, parc. č. 1252/12, parc. č. 1252/13, parc. č. 1252/15, parc. č. 1252/42
Soukromá
4
Třanovského
10, 109, 121, 129, 150, 192, 254, 317, 318, 320, 388, 391, 396, 408, 475, 523, 574, 575, 593, 612, 614, 616, 658, 862, 867, 885, 886, 900, 944, 945, 1066, 1135, 1279, parc. č. 1746/13
U kina
598
U Kina
46, 159, 164, 178, 205, 231, 232, 234, 250, 273, 545, 603, 825, 998
U Koupaliště
5, 6, 64, 186, 218, 472, 528, 539, 551, 633, 648, 679, 735, 770, 772, 774, 913, 958, 997, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1161, 1176, 1195, 1241, parc. č. 3235/10, parc. č. 3242/1
U Kříže
67, 670
U Potoka
304, 476, 477, 512, 521, 527, 627, 674, 852, 1005
U Stanoviště
51, 53, 56, 57, 59, 61, 147, 235, 326, 456, 480, 484, 762, 780, 879, 1120, 1122, 1394, 1419
U Školy
126, 624, 778, 805, 819, 864, 941, 993, 994, 1095
Úzká
66, 101, 104, 299, 314, 332, 333

14.10.2020 (07:30 - 15:15) - plánovaná odstávka č. 110060733421
Dolní Lutyně - Dolní Lutyně, okres Karviná
Bohumínská
1247
Červená cesta
148, 201, 275, 303, 403, 421, 426, 492, 501, 546, 684, 699, 708, 716, 731, 747, 853, 866, 875, 881, 883, 890, 1152, 1157, 1197, 1207, parc. č. 1158/1, parc. č. 1202/1, parc. č. 1202/4, parc. č. 3439/2, parc. č. 1202/8,, E 104
Do polí
926/VE, 1205
Do Polí
413, 755, 926, 1274, 1310, 1388, 1396, 1397, 1398, 1405
U Školy
805, 941

16.10.2020 (07:30 - 15:15) - plánovaná odstávka č. 110060733422
Dolní Lutyně - Dolní Lutyně, okres Karviná
Bohumínská
1247
Červená cesta
148, 201, 275, 303, 403, 421, 426, 492, 501, 546, 684, 699, 708, 716, 731, 747, 853, 866, 875, 881, 883, 890, 1152, 1157, 1197, 1207, parc. č. 1158/1, parc. č. 1202/1, parc. č. 1202/4, parc. č. 3439/2, parc. č. 1202/8,, E 104
Do polí
926/VE, 1205
Do Polí
413, 755, 926, 1274, 1310, 1388, 1396, 1397, 1398, 1405
U Školy
805, 941

19.10.2020 (07:15 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060728015
Dolní Lutyně - Dolní Lutyně, okres Karviná
Dolní Lutyně
E107
K Bezdínku
1358
Květinová
478, 479, 488, 489, 496, 571, 847, 861, parc. č. 578
Na Vrchách
103, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 144, 469, 807, 899, 914, 959, 1010, 1056, 1252, 1290, 1381, 1386, parc. č. 508/6

19.10.2020 (07:30 - 15:15) - plánovaná odstávka č. 110060733479
Dolní Lutyně - Dolní Lutyně, okres Karviná
Březová
507, 513, 623, 722, 723, 809, 839, 1373, 1395, 1410
Dolní Lutyně
parc. č. 3301/76, parc. č. 3327
Zbytecká
233, 260, 295, 373, 395, 423, 494/NA, 537, 567, 594/VE, 694, 1172, 1229, 1369, 1439, 1440, 1488, parc. č. 3301/75, parc. č. 3301/79, parc. č. 3396/20, parc. č. 3396/21, parc. č. 3405/2

20.10.2020 (07:15 - 15:45) - plánovaná odstávka č. 110060704100
Dolní Lutyně - Dolní Lutyně, okres Karviná
Bezručova
9, 11, 71, 77, 78, 79, 131, 145, 281, 289, 301, 319, 343, 351, 362, 371, 381, 436, 437, 438, 508, 509, 526, 561, 654, 672, 786, 826, 873, 891, 906, 988, 995, 1079, 1080, 1213, 1495, 1500, 1502
Bohumínská
402, 494
Březová
507, 513, 623, 722, 723, 809, 839, 1373, 1395, 1410
Červená cesta
275, 280, 296, 303, 403, 421, 699, 731, 747, 853, 881, 890, 1152, 1197, 1207, parc. č. 1158/1, parc. č. 3439/2
Červinská
parc. č. 3998/1
Do polí
926/VE, 1205
Do Polí
413, 755, 926, 1274, 1310, 1388, 1396, 1397, 1398, 1405
Dolní Lutyně
127, 271, 776, parc. č. 3301/76, parc. č. 3327, parc. č. 3855/5, parc. č. 4116/2, E107
Hraniční
434, 1282
K Bezdínku
84, 135, 199, 240, 315, 392, 444, 490, 613, 636, 676, 685, 686, 710, 1358
K Lesu
583, 588, 604, 605, 606, 608, 609, 626, 635, 638, 647, 660, 663, 667, 682, 692, 707, 810, 905, 923, 1021
K pískovně
760
K Pískovně
75, 76, 83, 86, 89, 240, 302, 311, 358, 452, 525, 594, 617, 763, 840, 851, 976, 987, 1088, 1154, 1264, 1530, parc. č. 600/3, parc. č. 719/3, parc. č. 764/2, E109
K vodárně
1215
K Vodárně
134, 252, 290, 397, 428, 457, 458, 510, 511, 519, 531, 620, 650, 798, 1214, 1224, 1225, 1226, 1235, 1374, 1376, 1380, 1413, parc. č. 3548/22, parc. č. 3793/22
K Vrchům
92, 94, 95, 96, 97, 137, 239, 406, 542, 1078, 1361, parc. č. 704/2
Květinová
478, 479, 488, 489, 496, 571, 629, 756, 847, 861, parc. č. 578
Mezi cestami
383
Mezi Cestami
322, 342, 389, 417, 424, 538, 586, 662, 675, 702, 720, 748, 894, 1158, 1204, 1236, 1249, 1268, 1323, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1412, parc. č. 3594/20, parc. č. 3770/3
Na Vrchách
91, 103, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 144, 306, 469, 807, 899, 914, 959, 1010, 1056, 1089, 1090, 1143, 1144, 1181, 1252, 1290, 1381, 1386, parc. č. 508/6
Neradská
82, 128, 132, 155, 168, 207, 372, 460, 634, 646, 665, 787, 788, 791, 792, 793, 796, 919, 920, 986, 1087, 1322, 9013, parc. č. 4339/1, č. VO
Panelová
32, 43, 110, 811, 1011, 1100, 1302, 1303, 1362, 1363, 1414
Písečná
15, 24, 330, 340, 382, 384, 514, 640, 1159, 1251, 1364, 1443, 9001, parc. č. 3620/2, parc. č. 3638/2, parc. č. 3638/6, E123
Pod Borkem
244, 313, 740, 757, 1099, 1196, parc. č. 1011,1012/
Stará cesta
136, 149, 162, 163, 166, 167, 180, 206, 213, 429, 485, 499, 506, 596, 645, 742, 758, 773, 846, 854, 1067, 1068, 1085, 1086, 1227, 1269, 1298, 1314, 1315, 1393, parc. č. 1017/2, parc. č. 3798/4, parc. č. 3855/13, parc. č. 3855/14, E112
U Hřiště
117
U Kříže
69, 70, 98, 100, 123, 124, 171, 518, 653, 827, 985, 1188
U Nové cesty
285, 327, 341, 349, 401, 407, 600, 790, 797, 882, 1306, 1387, parc. č. 3416/2
U Závor
39, 582, 585, 589, 590, 591, 599, 610, 621, 631, 632, 642, 655, 669, 678, 865, 984, 1022, 1081, 1082, 1083, 1304
U zbrojnice
1189
U Zbrojnice
291, 464, 503, 563, 673, 754, 917, 1155, 1519
Úzká
139, 779, 990
Zahradní
133, 141, 364, 504, 505, 547, 637, 668, 681, 764, 943, 962, 966, 992, 1017, 1018, 1019, 1020, 1069, 1084, 1096, 1097, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1280, 1281, 1370, 1382, 1437, parc. č. 950/6
Zbytecká
233, 260, 295, 373, 395, 423, 494/NA, 537, 567, 594/VE, 694, 1172, 1229, 1369, 1439, 1440, 1488, parc. č. 3301/75, parc. č. 3301/79, parc. č. 3396/20, parc. č. 3396/21, parc. č. 3405/2
Dolní Lutyně - Věřňovice, okres Karviná
Červinská
6, 14, 45, 52, 62, 63, 64, 67, 69, 75, 76, 86, 94, 98, 104, 109, 113, 114, 118, 120, 133, 137, 158, 161, 167, 177, 181, 184, 188, 190, 191, 210, 211, 212, 218, 219, 220, 221, 231, parc. č. 395, parc. č. 414
Dolní
28, 37, 70, 71, 82, 83, 84, 95, 97, 100, 101, 110, 116, 135, 141, 142, 144, 148, 174, 175, 182, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 208, 216, 223, 224, 229, 232, 233, 235, parc. č. 604, parc. č. 700/28
Hlavní
3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 57, 61, 65, 68, 72, 74, 77, 80, 90, 93, 99, 127, 129, 130, 138, 140, 143, 146, 147, 157, 162, 164, 172, 173, 197, 202, 209, 213, 214, 217, 227, 230, 835, parc. č. 432
Příčná
102, 103, 134, 136, 139, 155
Ratiborská
2, 23, 26, 30, 60, 73, 78, 79, 81, 85, 89, 150, 151, 152, 154, 206, 228, parc. č. 35/2, parc. č. 44, parc. č. 972/5
Skotnice
1, 24, 31, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 88, 91, 92, 96, 106, 115, 131, 132, 149, 166, 171, 176, 201, 205, 215, parc. č. 1031
U Hřiště
13, 59, 107, 108, 117, 170, 178, 180, 183, 185, 186, 187, 198, 199, 203, 204, 225, 226, parc. č. 236/1
U Kaple
25, 27, 34, 53, 87, 105, 111, 112, 163, 168, 169, 179, 222
U kulturního domu
119
U Kulturního domu
121, 122, 123, 124, 125, 126, 145, 153, 156, 159, 160, 165, 200, 207, parc. č. 399

21.10.2020 (07:15 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060728019
Dolní Lutyně - Dolní Lutyně, okres Karviná
Dolní Lutyně
parc. č. 4116/2
K Bezdínku
199, 240, 315, 392, 444, 490, 613, 636, 676, 685, 686, 710
K pískovně
760
K Pískovně
240, 358, 452, 525, 594, 763
Květinová
629, 756, 847

22.10.2020 (07:15 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060679208
Dolní Lutyně - Dolní Lutyně, okres Karviná
Dětmarovická
287, 1353, 1354
Do kopce
1198
Do Kopce
224, 230, 247, 248, 380, 468, 548, 569, 628, 1137, 1253, parc. č. 2019/1
Dolní Lutyně
parc. č. 1944/10, parc. č. 2020/2, parc. č. 2026, parc. č. 2046/6, parc. č. 2046/7, parc. č. 2108, parc. č. 2218/13, E92
Jetelová
1057, 1058, 1243, 1244
K Výšině
16, 17, 19, 85, 130, 288, 348, 410, 418, 459, 516, 522, 543, 552, 566, 657, 744, 802, 1111, 1140, 1211, 1277, 1355
K Zahrádkám
718
K zastávce
354
K Zastávce
264, 266, 347, 400, 482, 822, 1139, 1294, 1520, parc. č. 1944/1, parc. č. 1944/2, parc. č. 1944/11, parc. č. 1944/12, parc. č. 2146/2
Komenského
901, 902, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 1000, 1009, 1055
Koperníkova
108, 777, 1050
Na Farském
375, 619, 860, 1076
Na Olmovci
308, 312, 641, 1203, 1416, 1418, parc. č. 2088/5
Na Svahu
245, 256, 378, 439, 709, 726, 1138, 1400, 1401, 1481
Na Výšině
22, 93, 151, 174, 261, 283, 338, 398, 399, 415, 430, 455, 462, 497, 544, 560, 615, 715, 752, 753, 765, 794, 795, 838, 841, 903, 921, 1002, 1141, 1180, 1208, 1209, 1295, 1296, 1390, 1409, 1496, 1497, parc. č. 2240
Pod Kostelem
25, 36, 37, 41, 160, 183, 190, 237, 262, 276, 425, 515, 562, 568, 570, 587, 693, 769, 887, 1013, 1051, 1052, 1053, 1054, 1070, 1072, 1163, 1391, 1392, 1498, parc. č. 1387, parc. č. 1445/2, E89
U Jiřinky
30, 31, 33, 34, 35, 38, 170, 175, 176, 226, 259, 300, 359, 473, 729, 733, 836, 893, 1073, 1094, 1348, 1399, 1423
V Dolíku
20, 21, 23, 161, 173, 487, 705, 706, 842, 843, 844, 857, 909, 1142, 1228, 1250, 1325, E91

23.10.2020 (07:30 - 15:15) - plánovaná odstávka č. 110060733480
Dolní Lutyně - Dolní Lutyně, okres Karviná
Březová
507, 513, 623, 722, 723, 809, 839, 1373, 1395, 1410
Dolní Lutyně
parc. č. 3301/76, parc. č. 3327
Zbytecká
233, 260, 295, 373, 395, 423, 494/NA, 537, 567, 594/VE, 694, 1172, 1229, 1369, 1439, 1440, 1488, parc. č. 3301/75, parc. č. 3301/79, parc. č. 3396/20, parc. č. 3396/21, parc. č. 3405/2

26.10.2020 (07:30 - 15:15) - plánovaná odstávka č. 110060733508
Dolní Lutyně - Dolní Lutyně, okres Karviná
Bohumínská
402, 494
Březová
507, 513, 623, 722, 723, 809, 839, 1373, 1395, 1410
Červená cesta
275, 280, 296, 303, 403, 421, 699, 731, 747, 853, 881, 890, 1152, 1197, 1207, parc. č. 1158/1, parc. č. 3439/2
Do polí
926/VE, 1205
Do Polí
413, 755, 926, 1274, 1310, 1388, 1396, 1397, 1398, 1405
Dolní Lutyně
parc. č. 3301/76, parc. č. 3327
Hraniční
434, 1282
Mezi Cestami
322, 417, 424, 662, 675, 720, 1204, 1323, parc. č. 3594/20
Písečná
15, 24, 330, 340, 382, 384, 514, 640, 1159, 1251, 1364, 1443, 9001, parc. č. 3620/2, parc. č. 3638/2, parc. č. 3638/6, E123
U Nové cesty
285, 327, 341, 349, 401, 407, 600, 790, 797, 882, 1306, 1387, parc. č. 3416/2
Zbytecká
233, 260, 295, 373, 395, 423, 494/NA, 537, 567, 594/VE, 694, 1172, 1229, 1369, 1439, 1440, 1488, parc. č. 3301/75, parc. č. 3301/79, parc. č. 3396/20, parc. č. 3396/21, parc. č. 3405/2

Vloženo: 07.10.2020, přečteno: 1477x, vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO