Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Splašková a dešťová kanalizace na ulici Komenského a K Výšině.

Vážení občané, v týdnu od 27.7.2020 bude zahájena výstavba splaškové a dešťové kanalizace na ulici Komenského (od ZŠ A. Jiráska) a ul. K Výšině po křižovatku v centru. V rámci stavby bude v jednotlivých etapách omezen provoz na komunikacích a budou vyznačeny objízdné trasy. Děkujeme za pochopení.

Vloženo: 20.07.2020, přečteno: 450x, vložil(a): OÚ Dolní Lutyně

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO