Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Dokumenty ke stažení

Obec dolní Lutyně

Obecně závazné vyhlášky a ostatní předpisy obce

Plán odpadového hospodářství 2017 - 2021

Rozpočet obce

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Usnesení zastupitelstva obce

Územní plán obce

Kalendář obce

Dolnolutyňské noviny

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Dolní Lutyně

 

 

Obecní úřad

Vzorové formluáře pro stavební úřad

Formuláře a dokumenty týkajícíse domova s pečovatelskou službou v Dolní Lutyni

Formuláře úseku zemědělství

Formuláře k poplátkům ze psů

 

Aplikace

Obec Dolní Lutyně

Google play, Apple Store - Aplikace pro aktuální informace, kontakty a příjem krátkých informačních zpráv z obecního úřadu.

 

Mapový portál (vyžaduje instalaci Adobe Flash Player)

 

Ministerstvo vnitra - Mobilní aplikace „Co dělat, když…“ Google play

Mobilni aplikace ministerstva vnitra, kde lze nalézt tyto životní události: Úmrtí, Narození dítěte, Změna trvalého pobytu, Koupě
nemovitosti, Převod nemovitosti a Ztráta dokladů.
 

 

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO