Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Dolní Lutyně rekonstrukce polní cesty za sadem

 

Projekt

Dolní Lutyně – rekonstrukce polní cesty za sadem

 
je spolufinancován Evropskou unií

Realizací projektu bude rekonstruovaná veřejně přístupná účelová komunikace plnící funkci polní cesty pro pohyb zemědělské techniky a přístup k pozemkům vlastníků obhospodařovaných pozemků umožňující také přístup veřejnosti pro volno časové – rekreační aktivity – cyklistika, procházky, sport.


 logo_eu

       lader

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO