Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Dolní Lutyně rekonstrukce polní cesty za sadem

Projekt

Dolní Lutyně – rekonstrukce polní cesty za sadem

 
je spolufinancován Evropskou unií

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Realizací projektu bude rekonstruovaná veřejně přístupná účelová komunikace plnící funkci polní cesty pro pohyb zemědělské techniky a přístup k pozemkům vlastníků obhospodařovaných pozemků umožňující také přístup veřejnosti pro volno časové – rekreační aktivity – cyklistika, procházky, sport.


 logo_eu

          lader

 

       lader

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO