Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Kanalizace

Kanalizace Dolní Lutyně

Pozvánka na setkání s občany Kanalizace obce
Datum: 10.4., 12.4., 24.4. 10.05.2017

Zveme občany na setkání s vedením obce, která se budou konat v jednotlivých částech obce vždy od 16 hodin ve dnech:

10. dubna, pondělí,     holubářská klubovna na Zbytkách
12. dubna, středa,       zasedací místnost obecního úřadu
24. dubna, pondělí,     hasičská zbrojnice Nerad
10. května, středa,       kulturní dům Věřňovice


Program:

1. Kanalizace obce
2. Investiční záměry obce
3. Diskuze

V Dolní Lutyni dne 23.3.2017

_____________________________________________________________________

Vážení občané,

v loňském roce  byla uvedena do provozu nová kanalizační síť ve Věřňovicích. Odkanalizování obce bude dále pokračovat postupným budováním kanalizace v Dolní Lutyni. Při zadávání projektu vychází obec z těchto zásad.
1.    Uplatňovat gravitační kanalizaci všude tam, kde to členitost terénu dovoluje.
2.    Vybrané kanalizační stoky dimenzovat tak, aby se dále mohly napojovat i ty části obce, které se v 1. etapě nebudou moci napojit.
3.    Kanalizační stoky ukládat do tělesa místních komunikací.

Nejbližším krokem, který obec musí pro kanalizaci učinit, je vypracování projektu pro vydání územního rozhodnutí, které je podmínkou podání žádosti o dotaci z fondů EU.

Stoky kanalizační sítě v Dolní Lutyni budou převážně umísťovány do tělesa místních komunikací. Některé úseky těchto cest jsou však v soukromém vlastnictví. Zákonná podmínka stanoví, že žádná liniová stavba, mezi kterou kanalizace patří, nemůže být zahájena bez vyjasnění majetkových vztahů. Vedení obce ještě před zadáním projektu bude vstupovat do jednání s majiteli příslušných parcel. Pro řešení zmíněných majetkových vztahů přichází v úvahu zejména darování pozemku v potřebném rozsahu nebo věcné břemeno ve prospěch obce. Obec při těchto jednáních očekává od majitelů pozemků vstřícnost, zejména s ohledem na skutečnost, že kanalizace zvýší cenu nemovitostí.


V Dolní Lutyni dne 15.3.2017

Vedení obce 
 
 

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO