Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Podnikatelé a služby v obci

Podmínky pro uveřejnění v katalogu firem a institucí upravuje usnesení rady obce č. 171/33, bod 13 ze dne 27.2.2013  v tomto znění:

171/33, bod 13  Rada obce Dolní Lutyně schvaluje:

Zavedení bezplatné evidence podnikatelů, firem, spolků a organizací, které mají v obci Dolní Lutyně sídlo, provozovnu nebo zde má majitel (jednatel) trvalé bydliště, na webových stránkách obce. Obec si vyhrazuje právo při zjištění nepravdivě uvedených nebo zavádějících informací provést výmaz subjektu z evidence na webových stránkách obce bez předchozího upozornění.
 

K uveřejnění vaší organizace v seznamu využijte, prosím, formulář níže.

Soubory ke stažení

FORMULÁŘ PRO BEZPLATNOU EVIDENCI PODNIKATELŮ, FIREM, SPOLKŮ A ORGANIZACÍ V DOLNÍ LUTYNI.0.04 MB

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO