Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Povinné informace

Informace dle zákona čís. 106/1999 Sb.

1.   Oficiální název Obec Dolní Lutyně
2.   Důvod a způsob založení dle zákona č. 367/1990 Sb.
dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění
3.   Organizační struktura struktura OÚ, vedení obce - Rada obce, Zastupitelstvo obce
4.   Kontaktní spojení
Obecní úřad Dolní Lutyně
ul. Třanovského čp. 10
735 53 Dolní Lutyně
tel.: 596 544 409, 596 544 023 - ústředna
596 544 408 - starosta
fax: 596 544 395
DS: pptbvf
email: obecniurad@dolnilutyne.org
5.   IČ: 00297461
6.   DIČ: CZ00297461
7.   Případné platby můžete poukázat KB Karviná, a.s., čís. účtu : 2920791/0100
hotovostně a bezhotovostně v úředních hodinách na OÚ
8.   Rozpočty a závěrečný účet
 
 
 
 
9.   Žádosti o informace - osobně na OÚ v úředních hodinách
- písemně
- emailem
- elektronická podatelna
10.   Příjem žádostí a dalších podání na OÚ v úřední hodiny
11.   Opravné prostředky na OÚ v úřední hodiny
12.   Formuláře na OÚ v úřední hodiny
Doporučujeme také stránku Ministerstva vnitra
13.   Návody na řešení nejrůznějších životních situací Podrobné informace připravujeme, v současné době doporučujeme obrátit se s dotazem na OÚ
14.   Nejdůležitější předpisy zákon č. 128/2000 Sb., v platném znění
zákon č. 106/1999 Sb.
15.   Sazebník za poskytování informací -
16.   Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Zpráva
17.   Seznam příspěvkových organizací Základní škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně
Základní škola s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně
Osvětová beseda Dolní Lutyně

 

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO