Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

rekosntrukce lesní cesty

Projekt

Rekonstrukce lesní cesty ve Waroschově lese v Dolní Lutyni

 
je spolufinancován Evropskou unií

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Realizací projektu vznikne veřejně přístupná lesní stezka (mimo motorová vozidla) umožňující pohyb lesní a obecní techniky, umožňující přístup veřejnosti pro volno časové – rekreační aktivity (cyklistika, procházky, sport) s instalovaným novým mobiliářem (informační tabule, lavičky a odpadkové koše).

 logo_eu

          lader

 

       lader

cesta_les_publicita

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO