Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Sběrný dvůr obce


 

Provozní doba ve sběrném dvoře.

V létě od dubna do října (letní čas) otevřeno ve středu a čtvrtek od 8:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12.00 hodin

V zimě otevřeno ve středu a čtvrtek od 8:00 do 16 hodin a v sobotu od 8:00 do 12.00 hodin.


Kontakt:

Sběrný dvůr Dolní Lutyně
Neradská č.p. 791
735 53 Dolní Lutyně
tel.: 734 788 726

Občané Dolní Lutyně mohou ve sběrném dvoře odevzdávat vytříděné složky komunálního odpadu a kompletní vyřazené elektrozařízení.

Občan při návštěvě sběrného dvora prokáže obsluze sběrného dvora své bydliště na území obce Dolní Lutyně platným dokladem. Ve sběrném dvoře není vybírána žádná úhrada. Sběrný dvůr nesmí využívat podnikatelé k likvidaci odpadů z podnikatelské činnosti. Podnikatelé mohou ve sběrném dvoře předávat pouze kompletní vyřazené elektrozařízení. Protože chceme zabránit zneužívání sběrného dvora uplatňujeme omezení pro množství odevzdaného stavebního odpadu a pro množství odevzdaných pneumatik. Tyto limity jsou kontrolovány. Obsluha sběrného dvora je oprávněna provést kontrolu na všechny předcházející návštěvy jednotlivce, všechny druhy a množství odevzdaných odpadů či vyřazeného elektrozařízení a to podle čísel popisných v případě rodinných domů nebo bytů v případě bytové zástavby. Stavební odpad nad stanovený limit odebrán nebude, lze je odvézt na komerční povolené skládky na vlastní náklady. Staré pneumatiky je nejlépe bezúplatně přenechat tomu, od koho kupujete nové.

  Druhy odpadů, které  lze ve sběrném dvoře odevzdat:
  Velkoobjemové odpady, to jsou odpady, které se svým objemem nevejdou do popelnice (např. skříně, gauče, koberce). Nábytek přijímáme pouze demontovaný.
  Separovaný odpad - plasty, papír, sklo (mimo autoskla), nápojové kartonové obaly, plechovky od nápojů
  Textil
  Kovový odpad,
  Pneumatiky - celkový počet odevzdaných pneumatik je omezen, maximálně 5 ks na jeden rodinný dům nebo jeden byt v případě bytové zástavby za kalendářní rok
  Stavební odpad (zemina, beton, cihla, demoliční odpady) je odebírán v omezeném množství a to pouze 1 středně velký vozík (o rozměrech 120 x 240 x 30 cm) na jeden rodinný dům nebo jeden byt v případě bytové zástavby za kalendářní rok
  Nebezpečné odpady - např. autobaterie, motorové oleje, zbytky barev, zbytky chemikálií, olejové filtry, léčiva, obaly obsahující nebezpečné látky...)
  Elektrozařízení, tj. vyřazené elektrospotřebiče (např. televizory, ledničky, počítače, vysavače, pračky, žehličky, el. hračky, zářivky...), vyřazené elektrospotřebiče musí být kompletní
  Odpad ze zeleně - posečenou trávu, listí, rostlinné zbytky a taky ořezy keřů a stromů do průměru 20 cm

 
Pro provoz sběrného dvora obecně platí, že občan přivezený odpad sám uloží na místo, které mu určí obsluha sběrného dvora. Areál sběrného dvora je monitorován kamerovým systémem. Na vyžádání obsluhy sběrného dvora jste povinni předložit průkaz totožnosti.

V případě likvidace pozůstalosti, vyklizení bytu nebo rodinného domu si občan zajistí likvidaci tohoto odpadu samostatně přistavením velkokapacitního kontejneru pouze pro svoji potřebu) a za tuto službu zaplatí. Nejblíže je možno tuto službu objednat např. u BM servisu Bohumín (tel. 596 585 511) nebo SMO Orlová (tel. 596 585 466).

Informace o možnostech domácího kompostování naleznete na stránkách obecního úřadu - úsek Životní prostředí

 

 

Pamětní deska

 

 

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO