Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Stavební úřadBohdana Oškerová
E-mail: oskerova@dolnilutyne.org
Telefon: 552 301 291
Telefon: 596 544 409

Ing. Beata Sokanská
E-mail: sokanska@dolnilutyne.org
Telefon: 552 301 299
Telefon: 596 544 409

DOKUMENTY KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF, DOC

 

Informativní kontakty na úřady a instituce

Průkaz energetické náročnosti budovy

Žádost o závazné koordinované stanovisko nebo koordinované stanovisko

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny

Měření radonu - kontakty

 

1. UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB

 

 
 
2. POVOLOVÁNÍ STAVEB

 

3. UŽÍVÁNÍ STAVEB

 


4. ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB

 


5. NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

 

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO