Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

Územní plány jsou podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jediným nástrojem obcí, kterým mohou vymezit nové rozvojové plochy a koridory. Územní plány jsou nezbytným nástrojem obcí zejména pokud jde o zajištění územní ochrany ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury, stabilizaci sídelní struktury, pro komplexní řešení územních podmínek hospodářských, ekologických a sociálních problémů v území, předcházení problémům degradace životního prostředí a extenzivní urbanizace.

mapa obce

Soubory ke stažení

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny48.64 kB
Informace o předkládání nových návrhů na pořízení územního plánu nebo jeho změny zastupitelstvu15.25 kB
Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Lutyně za období 04-2010 až 03-20140 kB
Schválené zadání změny č. 2 Územního plánu Dolní Lutyně0 kB

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO