Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Výbory

Finanční výbor

 • Kantorová Terezie, předsedkyně
 • Káňa Radek, Ing.
 • Klajmonová Danuta, Ing.
 • Makovec Pavel, Ing.
 • Skříšovský Petr, Ing.
 • Zuczek Josef, Ing.
 • Drobilová Jana, Ing.

Kontrolní výbor

 • Mžyk Miloslav, Ing., předseda
 • Finda Richard, Ing.
 • Hok Karel
 • Kolibáčová Zdeňka
 • Malcharek Pavel
 • Garšic Jaromír
 • Wolf Rudolf

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO