Obec Dolní Lutyně

Obecní úřad

Obec Dolní Lutyně leží na severovýchodě České republiky ve Slezsku, v Moravskoslezském kraji. Severní část obce hraničí s Polskem v údolní nivě řeky Olše. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů.Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území.

Do Olše se vlévá Lutyňka na jejímž pravém břehu leží místní zámek. Říčka protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, Farský rybník a několik dalších menších rybníků.

Právní předpisy obce

Pravidla pro užívání znaku, vlajky a razítka obce Dolní lutyně 1414 kb
Z Á S A D Y pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku obce Dolní Lutyně 71 kb
Nařízení obce Dolní Lutyně č. 1/2013 O ZÁKAZU PODOMNÍHO PRODEJE 140 kb
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Obce Dolní Lutyně č. 4/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému 233 kb
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2011 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE DOLNÍ LUTYNĚ 85 kb
Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 1233 kb
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2017 o nočním klidu 521 kb
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 508 kb
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017, o regulaci provozování hazardních her 44 kb
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o regulaci používání zábavní pyrotechniky 50 kb
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky 142 kb
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 101 kb
Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 3350 kb
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lutyně č. 1/2013, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 1093 kb
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lutyně č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní Lutyně 1057 kb
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lutyně č. 2/2013 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 503 kb
Vyhláška o regulativech územního rozvoje obce Dolní Lutyně 6722 kb
Zásady pro postup při předkládání návrhů na pořízení územního plánu nebo jeho změn zastupitelstvu obce a pro úhradu nákladů pořízení změn územně plánovací dokumentace požadovaných fyzickými nebo právnickými osobami 56 kb
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zrušená 3477 kb
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zrušená 1730 kb
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zrušená 102 kb
Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zrušená 539 kb
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lutyně č. 3/2011, o místním poplatku ze psů - zrušená 84 kb

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO